Wijziging grensbedrag NHG per 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 gaat het grensbedrag voor het kopen van een woning met NHG omlaag.

Wijziging grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Op 1 juli 2014 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met Nationale Hypotheek Garantie(NHG) omlaag gegaan naar € 265.000. Op 1 juli 2015 daalt de bovengrens verder naar € 245.000.

In 2009 is de maximale hypotheek onder NHG-voorwaarden tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. De afgelopen jaren is deze tijdelijke verhoging weer geleidelijk teruggebracht naar het oude niveau.

 

Bron: Rijksoverheid