Waarom een verplicht energielabel?

Energielabel helpt energie besparen.

Waarom een verplicht energielabel?

Woningen en gebouwen moeten bij verkoop, verhuur of oplevering een energielabel hebben. Met het verplichte energielabel wil de overheid huiseigenaren stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen.

Energielabel helpt energie besparen

De Rijksoverheid ziet het energielabel als een van de middelen om huiseigenaren te helpen energie te besparen. Zo kan het energielabel huiseigenaren stimuleren om hun woning te isoleren of andere energiebesparende maatregelen te treffen.

Voordelen energielabel

Het energielabel heeft voordelen voor huizenbezitters, kopers van woningen en nieuwe huurders:

  • Het energielabel vermeldt hoe een eigenaar zijn huis energiezuiniger kan maken.
  • Het energielabel kan gunstig zijn voor de uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs van een woning.
  • Een groen energielabel (A, B of C) kan de verkoop of verhuur van een huis versnellen.
  • Kopers en nieuwe huurders zien in één oogopslag of een woning zuinig of niet zuinig is.

Regels voor verplicht energielabel

Het energielabel is verplicht gesteld in de (herziene) Europese Richtlijn energieprestatie gebouwen uit 2013 (EPBD). Deze richtlijn is omgezet in Nederlandse regelgeving via:

In het Energieakkoord voor duurzame groei heeft de overheid met maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven de volgende afspraak gemaakt: vanaf begin januari 2015 ontvangen alle woningeigenaren die nog geen energielabel hebben, een voorlopig energielabel. Dit voorlopige energielabel geeft een eerste beeld van de energieprestatie van de woning. Huiseigenaren moeten dit voorlopige energielabel zelf omzetten in een definitief energielabel, als ze hun woning gaan verkopen of verhuren.

Energielabel soms niet verplicht

Het energielabel is niet voor alle gebouwen verplicht. Voor monumenten en woonboten geldt de verplichting bijvoorbeeld niet.

 

Bron: Rijksoverheid